برای ثبت سفارش شما می توانید سفارش خودتان را از طریق فرم زیر به ثبت برسانید تا ما به محض مشاهده پیام سفارش شما با شما تماس بگیریم! و یا این که می توانید از طریق زنگ یا پیامک سفارش خودتان را با شماره تماس زیر و یا در صورت نیاز پست الکترونیکی بنده مطرح کنید:

  • تلفن: ۰۹۳۹۱۴۵۶۲۵۳
  • ایمیل: mail@Carnelious.ir